รวมสำนวน และ แสลง

posted on 15 Oct 2007 15:29 by streetenglish

 

 

รวม Slang, Idiom และ Expression

 

ภาษาวัยรุ่น Colloquial Style English (Real Street!!)

คำเรียกเพื่อนสำหรับวัยรุ่น นอกจากคำว่า Friend

ภาษาอังกฤษจากหนัง: The Simpsons Movie พูดถึงเรี่อง ชื่อ นามสกุล

สนทนาภาษาแชต สงสัยไหมอะไรคือ lol, brb ttyl?

นาย John กับ นาง Jane

ซับนรก ของแผ่นหนังDVDผี ตอนที่ 1
ซับนรก จากแผ่นหนังDVDผี ตอนที่ 2

รวมสำนวนเก๋ๆ "เงียบเหอะน่า", "ไปให้พ้นเลยไป"

สำนวนภาษาอังกฤษ "สมน้ำหน้าแก"

สำนวนสั้นๆ ที่ขึ้นต้นด้วย Not

สำนวนสั้นๆ ที่ขึ้นต้นด้วย No

สำนวนหมาๆ

เลิกยุ่งกับ Britney จะได้ไหม!!!

แสลง Hip Hop 1

Stick in The Mud - กิ่งไม้ในโคลน

ภาษาอังกฤษ หนังสงคราม

ภาษาอังกฤษ ในการเลือกตั้ง!!