ก๋องพบประชาชน

posted on 29 Aug 2010 14:53 by streetenglish

 

 

วันนี้ไม่ได้อัพเอนทรี่เกี่ยวกับศัพท์แสลง

แต่เพร