เกียวโตแสนเสน่ห์ เมืองมรดกโลกกับวัดน้ำใส คิโยมิสึ
เดินตามสายปรัชญากลางหมู่ซากุระ
วัดกินคะคุจิ แหล่งสำคัญประวั